Κατηγορία
The Divine Liturgy (Θεια Λειτουργία)

The Divine Liturgy (Θεια Λειτουργία)


Διαστάσεις: 9 x 13,5 cm

Τιμή με ΦΠΑ: 9,00 €

Αι ακολουθίαι της Κυριακής

Αι ακολουθίαι της Κυριακής


Διαστάσεις: 11 x 14,5 cm

Τιμή με ΦΠΑ: 8,50 €

Δύναμις δια της προσευχής

Δύναμις δια της προσευχής


Διαστάσεις: 10,5 x 14 cm

Τιμή με ΦΠΑ: 6,00 €

Ευχολόγιον το Μέγα

Ευχολόγιον το Μέγα


Διαστάσεις: 17 x 24,5 cm

Τιμή με ΦΠΑ: 33,00 €

Θείον και Ιερόν Τετραευαγγέλιον

Θείον και Ιερόν Τετραευαγγέλιον


Διαστάσεις: 9 x 12,5 cm

Τιμή με ΦΠΑ: 8,00 €

Θησαυρός Παρακλητικών Κανόνων τόμος Α

Θησαυρός Παρακλητικών Κανόνων τόμος Α'


Διαστάσεις: 11 x 14,5 cm

Τιμή με ΦΠΑ: 10,00 €

Θησαυρός Παρακλητικών Κανόνων τόμος Β

Θησαυρός Παρακλητικών Κανόνων τόμος Β'


Διαστάσεις: 11 x 14,5 cm

Τιμή με ΦΠΑ: 10,00 €

Μικρόν προσευχητάριον

Μικρόν προσευχητάριον


Διαστάσεις: 8 x 12 cm

Τιμή με ΦΠΑ: 6,00 €

Μικρόν Ωρολόγιον

Μικρόν Ωρολόγιον


Διαστάσεις: 11 x 14,5 cm

Τιμή με ΦΠΑ: 10,00 €

Μοναστική Υποτύπωσις 2017

Μοναστική Υποτύπωσις 2017


Διαστάσεις: 14 x 21 cm

Τιμή με ΦΠΑ: 15,00 €

Προσευχητάριον

Προσευχητάριον


Διαστάσεις: 12,5 x 17 cm

Τιμή με ΦΠΑ: 8,00 €

Το σύντομον ευαγγέλιον

Το σύντομον ευαγγέλιον

Π. Μ. Σωτήρχος


Διαστάσεις: 14 x 21 cm

Τιμή με ΦΠΑ: 14,00 €

Αποκάλυψις Ιωάννου (κείμενο και ερμηνεία)

Αποκάλυψις Ιωάννου (κείμενο και ερμηνεία)

Χρήστος Γαρνάβος


Διαστάσεις: 14 x 21 cm

Τιμή με ΦΠΑ: 9,00 €

Διακονώντας τον σύγχρονο άνθρωπο

Διακονώντας τον σύγχρονο άνθρωπο

Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος


Διαστάσεις: 14 x 21 cm

Τιμή με ΦΠΑ: 15,00 €

Εκκλησιαστική ιστορία

Εκκλησιαστική ιστορία

Βασίλης Στεφανίδης


Διαστάσεις: 17,5 x 24,5 cm

Τιμή με ΦΠΑ: 35,00 €

Η Αγία Επιστολή

Η Αγία Επιστολή


Διαστάσεις: 10,5 x 14 cm

Τιμή με ΦΠΑ: 1,00 €

Κλίμαξ Ιωάννου του Σιναΐτου (κείμενο)

Κλίμαξ Ιωάννου του Σιναΐτου (κείμενο)


Διαστάσεις: 17,5 x 24,5 cm

Τιμή με ΦΠΑ: 12,00 €

Πηδάλιον

Πηδάλιον

Αγ. Νικόδημος Αγιορείτης


Διαστάσεις: 21,5 x 28,5 cm

Τιμή με ΦΠΑ: 32,00 €

Ταμείον Καινής Διαθήκης

Ταμείον Καινής Διαθήκης


Διαστάσεις: 11 x 17 cm

Τιμή με ΦΠΑ: 13,00 €

Το σημείον του σταυρού

Το σημείον του σταυρού

Ιερομόναχος Εφραίμ


Διαστάσεις: 14 x 21 cm

Τιμή με ΦΠΑ: 9,00 €

    1 2 3 4