Το σύντομον ευαγγέλιον

Π. Μ. Σωτήρχος


Όσοι δε διάβασαν ολόκληρη την Καινή Διαθήκη είναι ευκαιρία να τη διαβάσουν τώρα με το «Σύντομον Ευαγγέλιον». Σύμφωνα με τους Άγιους Πατέρες, οι Επτά Καθολικές (προς όλους) Επιστολές της Καινής Διαθήκης περιλαμβάνουν περιληπτικά «όλα τα ορθά δόγματα» της Πίστης μας. Στο νέο αυτό βιβλίο του ο γνωστός συγγραφέας και λογοτέχνης, Παναγιώτης Μ. Σωτήρχος, παρουσιάζει όλες τις επιστολές στο πρωτότυπο και σε πιστή μετάφραση και με πολλά αγιοπατερικά σχόλια και άλλα βοηθητικά κείμενα, που βοηθούν τον αναγνώστη να γνωρίσει όλη την αποκαλυφθείσα αλήθεια της σωτηρίας του ανθρώπου. Διότι οι Επτά Καθολικές Επιστολές, κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, που τις ερμήνευσε αναλυτικά, περιλαμβάνουν «όλο το πλάτος της θωρίας και όλο το μήκος της πράξεως» της εν Χριστώ ζωής, που είναι οι προϋποθέσεις για τη σωστή πορεία του πιστού. Διαβάστε το «Σύντομον Ευαγγέλιον» και θα βρείτε σ’ αυτό το πιο πολύτιμο βοήθημα στις σκοτεινές ημέρες που ζούμε.


Περιεχόμενα

Πρόλογος 13
Σύντομη εισαγωγή 19
Διατί αι επιστολαί αυταί ονομάζονται «καθολικαί» 31
Επιστολή του αδελφού του Ιακώβου (κείμενο και μετάφραση) 41
Α' επιστολή του αποστόλου Πέτρου (κείμενο και μετάφραση) 79
Β' επιστολή του αποστόλου Πέτρου (κείμενο και μετάφραση) 111
Α' επιστολή του ευαγγελιστού Ιωάννου (κείμενο και μετάφραση) 135
Β' επιστολή του ευαγγελιστού Ιωάννου (κείμενο και μετάφραση) 167
Γ' επιστολή του ευαγγελιστού Ιωάννου (κείμενο και μετάφραση) 175
Επιστολή του αποστόλου Ιούδα (κείμενο και μετάφραση) 189
Εργογραφία του Π.Μ. Σωτήρχου 199

Λεπτομέρειες

Διαστάσεις: 14 x 21 cm

Σελίδες: 204

Έτος έκδοσης: 2008

ISBN: 978-960-550-148-8

Κατηγορία: Εκκλησιαστικά

Κωδικός: ΘΕ 0008


Τιμή με ΦΠΑ: 14,00 €

Το σύντομον ευαγγέλιον