Θησαυρός παρακλητικών κανόνων, γ' τόμος


Μία πλούσια συλλογὴ μὲ παρακλήσεις σὲ διάφορους λαοφιλεῖς ἁγίους, μάρτυρες, ἱεράρχες, ὁμολογητές, ὁσίους κλπ. τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας. Περιλαμβάνει 34 Παρακλητικοὺς Κανόνες, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους εἴτε δημοσιεύονται γιὰ πρώτη φορὰ εἴτε εἶναι σπάνιοι καὶ ἄγνωστοι.

Συγκεκριμένα περιέχονται Παρακλήσεις: στοὺς ᾿Αρχαγγέλους Γαβριὴλ καὶ Μιχαήλ, στὸν φύλακα Ἄγγελο καὶ προστάτη κάθε Χριστιανοῦ, σὲ ὅλους τοὺς ἐπουρανίους ᾿Αγγέλους, στοὺς ἁγίους Πάντες, στοὺς 12 ᾿Αποστόλους, στοὺς 12 ᾿Αναργύρους· — ἐπίσης σὲ ἄλλους 22 ἁγίους: Μέγα ᾿Αθανάσιο, ὅσιο ᾿Αλέξιο, ἀναργύρους Κοσμᾶ καὶ Δαμιανό, μέγα ᾿Αντώνιο, μέγα Βασίλειο, ὅσιο Γεράσιμο, μεγαλομάρτυρα Γεώργιο, μεγαλομάρτυρα Δημήτριο, ὅσιο Διονύσιο Αἰγίνης τὸν ἐκ Ζακύνθου, προφήτη ᾿Ηλία, μεγαλομάρτυρα Θεόδωρο, ἀπόστολο Θωμᾶ, πρόδρομο ᾿Ιωάννη, ὅσιο ᾿Ιωάννη ῾Ρῶσο, μεγαλομάρτυρα Μηνᾶ, ὅσιο Νεκτάριο Πενταπόλεως ἐν Αἰγίνῃ τὸν θαυματουργό, Νικόλαο τὸν θαυμαρτουργό, μεγαλομάρτυρα Παντελεήμονα, Σπυρίδωνα τὸν θαυματουργό, μεγαλομάρτυρα Φανούριο, μεγαλομάρτυρα Χαράλαμπο· καθὼς καὶ στὶς μεγαλομάρτυρες γυναῖκες ἁγίες: Αἰκατερῖνα, Βαρβάρα, Εἰρήνη, Μαρῖνα, Παρασκευή, καὶ τὶς 3 ἀδελφὲς Μηνοδώρα, Μητροδώρα καὶ Νυμφοδώρα.

῾Η συλλογὴ εμπλουτίζεται μὲ ποικίλες καὶ ὡραιότατες παλαιὲς εὐχές, εἰδικὲς γιὰ τοὺς διάφορους ἁγίους, καθὼς καὶ μὲ πολλὰ μεγαλυνάρια καὶ ἄλλους ὕμνους σὲ κάθε παράκλησι. Τὰ μεγαλυνάρια αὐτὰ εἶναι κατάλληλα γιὰ παρακλήσεις, λιτανεῖες, ἱερὲς ἀγρυπνίες κλπ. Ἔτσι ὁ παρὼν τόμος εἶναι ταυτοχρόνως καὶ ἕνα εἰδικὸ προσευχητάριο, ποὺ μπορεῖ νὰ ἐξυπηρετήσῃ τόσο τὸν ἱερὸ κλῆρο ὅσο καὶ τοὺς εὐλαβεῖς πιστούς.


Λεπτομέρειες

Διαστάσεις: 11 x 14,5 cm

Σελίδες: 688

Έτος έκδοσης: 2019

ISBN: 978-960-550-161-7

Κατηγορία: Εκκλησιαστικά

Κωδικός: ΕΚ 0013


Τιμή με ΦΠΑ: 10,90 €

Θησαυρός παρακλητικών κανόνων, γ' τόμος