Αποκάλυψις Ιωάννου (κείμενο και ερμηνεία)

Χρήστος Γαρνάβος


Το βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιωάννου είναι το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης και, ταυτόχρονα, είναι το μοναδικό προφητικό κι αποκαλυπτικό έργο που αναφέρεται στα έσχατα, στη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, στην ανάσταση των νεκρών, στην τελική κρίση των πάντων και στην οριστική συντριβή του αντίχριστου, του διαβόλου. Ο συγγραφέας του βιβλίου της Αποκάλυψης είναι ο ευαγγελιστής Ιωάννης, που είναι ο θεολογικότερος όλων των ευαγγελιστών και των αποστόλων του Κυρίου κι αυτό καθιστά ιδιαιτέρως σημαντικά όσα περιγράφει κι είδε στις οράσεις του. Αυτά εμείς ερμηνεύουμε όσο γίνεται πιο πιστά στην πατερική κι ορθόδοξη διδασκαλία κι ερμηνευτική.


Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 9
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13
Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 15
ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 16
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 20
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 28
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 34
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 38
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' 42
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' 46
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' 52
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' 56
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι' 62
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' 64
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IB' 70
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ' 76
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ' 80
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ' 86
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ' 90
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ' 96
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ' 100
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ' 108
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ' 114
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ' 118
ΚΕΦΑΛΑΙΟ KB' 126
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 133
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 135

Λεπτομέρειες

Διαστάσεις: 14 x 21 cm

Σελίδες: 140

Έτος έκδοσης: 2007

ISBN: 978-960-550-139-6

Κατηγορία: Θεολογικά

Κωδικός: ΘΕ 0007


Τιμή με ΦΠΑ: 9,00 €

Αποκάλυψις Ιωάννου (κείμενο και ερμηνεία)