Θεοτόκος η βρεφοκρατούσα

Θεοφάνης ο ΚρηςΛεπτομέρειες

Διαστάσεις: 6,6 x 10,2 cm

Κατηγορία: Παναγία

Κωδικός: ΕΙ 0018


Τιμή με ΦΠΑ: 0,12 €

Θεοτόκος η βρεφοκρατούσα